Tylko ludzka sprawa

Gniew uraza zdrada
To tylko ludzka sprawa
Pamiętliwość i złość
Zapada się w nicość

Człowiek nie potrafi
Gdy coś go trapi
Zapomnieć tylko złego
Mimo że tyle było dobrego

Zależymy od tych uczuć
Rzadko umiemy współczuć
Zobojętnienie na krzywdy
Nie opuszcza nas nigdy

Jesteśmy dziwnym stworzeniem
Chorym na złość i zobojętnienie
Uczymy się tych uczuć
Aby bólu nie czuć

04.10.2006r